Apie Europe Direct

Visagino Europe Direct informacijos centras (VED-IC) nemokamai konsultuoja gyventojus apie Europos Sąjungos politiką, teisinę bazę, programas ir finansavimo galimybes, atsako į užklausas telefonu ir el. paštu, padeda rasti reikiamos literatūros ES tematika centro skaitykloje ir informacijos internete.
VED-IC veikloje itin didelis dėmesys skiriamas teminių renginių organizavimui. Atsižvelgiant į Europos Komisijos siūlomus komunikacijos prioritetus,  nuolat rengiami seminarai, susitikimai, konferencijos, parodos, konkursai ir kiti renginiai.
VED-IC  jūs galite paskambinti nemokama Europe Direct informacijos linija 0080067891011.

Į Europe Direct skambučių centrą Briuselyje jūs taip pat galite kreiptis iš bet kurios Europos Sąjungos šalies nuo pirmadienio iki penktadienio 9.00–18.30 val. Kitu laiku galite palikti balso pašto žinutę;

Jūs dabar galite užduoti klausimą, į kurį atsakys VED darbuotojas:
Užduoti klausimą
Visagino Europe Direct informacijos centras, kurio priimančioji organizacija yra Visagino kultūros centras, dirba nuo 2009 metų. Jis papildė Lietuvoje jau veikusius 9 Europos informacijos centrus Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje.

28-iose  Europos Sąjungos šalyse veikia 500 Europe Direct tinklo centrai, kurie 2013-2017 m. pradėjo naują veiklos etapą.

Visagino Europe Direct informacijos centro 2015 m. veiklos planas

Atsižvelgiant į  Europos Komisijos 2015 m. komunikacijos prioritetus: ES konkurencingumas ir užimtumas; Europa veikia piliečių naudai; ES vaidmuo pasaulyje ir 2015 m. – Europos vystomojo bendradarbiavimo metai.

Eil. Nr. Renginio/Veiklos pavadinimas Renginio/veiklos data
1. Pilietinė akcija – Europa veikia piliečių naudai!
(Dviračių žygis)
 2015 m.gegužės  mėn.
2. Europos diena 2015 m.gegužės 10 d.
3. 2 seminarai: „Ekologinio verslo pamokos“ 2015 m. kovas – gruodis
4. Diskusija: “Vystomasis bendradarbiavimas: Kodėl turime padėti?“ 2015 m. spalis – gruodis
5.
6.
Diskusija:“Europietiškos vertybės šalia mūsų

”Tarptautinė ekologinė – kultūrinė konferencija

2015 m. spalis – gruodis

2015 m. spalis – gruodis

Europe Direct tinklui tenka esminis vaidmuo užtikrinant tiesioginį ryšį su savo šalies žmonėmis