Apie Europe Direct

Visagino Europe Direct informacijos centras (VED-IC) nemokamai konsultuoja gyventojus apie Europos Sąjungos politiką, teisinę bazę, programas ir finansavimo galimybes, atsako į užklausas telefonu ir el. paštu, padeda rasti reikiamos literatūros ES tematika centro skaitykloje ir informacijos internete.

VED-IC veikloje itin didelis dėmesys skiriamas teminių renginių organizavimui. Atsižvelgiant į Europos Komisijos siūlomus komunikacijos prioritetus,  nuolat rengiami seminarai, susitikimai, konferencijos, parodos, konkursai ir kiti renginiai. VED-IC  jūs galite paskambinti nemokama Europe Direct informacijos linija 0080067891011.
Į Europe Direct skambučių centrą Briuselyje jūs taip pat galite kreiptis iš bet kurios Europos Sąjungos šalies nuo pirmadienio iki penktadienio 9.00–18.30 val. Kitu laiku galite palikti balso pašto žinutę;

Jūs dabar galite užduoti klausimą, į kurį atsakys VED darbuotojas:
Užduoti klausimą
Visagino Europe Direct informacijos centro priimančioji organizacija yra IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centras, Lietuvoje veikia dar  9 Europos informacijos centrai –  Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje.

27-iose  Europos Sąjungos šalyse veikia 500 Europe Direct tinklo centrai, kurie 2018-2020 m. pradėjo naują veiklos etapą.

Visagino Europe Direct informacijos centro 2018 m. veiklos planas

Eil. Nr. Renginio/Veiklos pavadinimas Laikas Turinys
1. Socialinė žiniasklaida – Facebook 2018 https://www.facebook.com/edvisaginas?fref=ts
Informacija apie ES ir Centro veiklą. Diskusijų skatinimas.
2. Leidinys „Norėčiau sugrįžti į Visaginą“. 2018 Planuojama išleisti  leidinį, kuriame būtų pristatytas jaunas, europietiškas, patrauklus Visaginas, jo gyventojai, turizmo potencialas.
3.  Renginys /Konferencija „Bendra skaitmeninė rinka. Duomenų apsauga. Ar tu pasiruošęs iššūkiams?“ 2018 m. Piliečių pasitikėjimas skaitmenine rinka padidės, kai  2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, bus priimtas ir pradėtas taikyti ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Tai reiškia, kad jo nuostatų perkelti į nacionalinę teisę nereikia ir teisines pasekmes jis sukelia automatiškai, nuo įsigaliojimo momento. Ar Lietuva pasiruošus praktiškai priimti šį reglamentą. Tuo tikslu planuojame organizuoti Visagine konferenciją.
4. Dalyvavimas renginyje “Adventur 2018” 2018 m. sausis VED savo stende viešins pagrindinę informavimo veiklą, Visagino turizmo potencialą.
5. Dalyvavimas renginyje “Rudeninės”. 2018 m. VED savo stende viešins pagrindinę informavimo veiklą, pristatys kitų ES institucijų, tokių, kaip Europos vartotojų tarnyba, EURES ir kt. galimybės. Vyks interaktyvūs žaidimai apie ES kalbas, klimato kaitą.
6. Renginys, skirtas Europos dienai 2018 m. gegužė Renginys skirtas plačiai visuomenei ir jaunimui. Organizuojant renginį įtrauksime visas Visagino švietimo įstaigų bendruomenes, jaunimo, šeimų organizacijas. Renginio formos – apskrito stalo diskusijos, sportinės ir sveikatinimo veiklos, verslo kontaktų mugė, intelektiniai žaidimai.
7. Kita veikla 2018 m. Pamokėlių apie ES vedimas ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus moksleiviams. Ekskursijų priėmimas ED.
Bendravimas su lankytojais, konsultavimas, diskusijos. Pagalba ieškant informacijos apie ES internete. Atsakymas į užklausas.
Informacinės literatūros planavimas, leidinių užsakymas http://bookshop.europa.eu
Informacijos apie ES analizavimas, naujienų paieška, įsisavinimas. Bendravimas su žiniasklaida.
Dalyvavimas kitų organizacijų ir socialinių partnerių renginiuose: parodose, mugėse, seminaruose ir kt.
Dalyvavimas EK ir ES atstovybės Lietuvoje mokymuose Lietuvoje ir kitose ES šalyse.