Apie Europe Direct

Visagino Europe Direct informacijos centras (VED-IC) nemokamai konsultuoja gyventojus apie Europos Sąjungos politiką, teisinę bazę, programas ir finansavimo galimybes, atsako į užklausas telefonu ir el. paštu, padeda rasti reikiamos literatūros ES tematika.

VED-IC veikloje itin didelis dėmesys skiriamas teminių renginių organizavimui. Atsižvelgiant į Europos Komisijos siūlomus komunikacijos prioritetus,  nuolat rengiami seminarai, susitikimai, konferencijos, parodos, konkursai ir kiti renginiai. VED-IC  jūs galite paskambinti nemokama Europe Direct informacijos linija 0080067891011.
Į Europe Direct skambučių centrą Briuselyje jūs taip pat galite kreiptis iš bet kurios Europos Sąjungos šalies nuo pirmadienio iki penktadienio 9.00–18.30 val. Kitu laiku galite palikti balso pašto žinutę;

Jūs dabar galite užduoti klausimą, į kurį atsakys VED darbuotojas:
Užduoti klausimą
Visagino Europe Direct informacijos centro priimančioji organizacija yra IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centras, Lietuvoje veikia dar  9 Europos informacijos centrai –  Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje.

27-iose  Europos Sąjungos šalyse veikia 500 Europe Direct tinklo centrai, kurie 2018-2020 m. pradėjo naują veiklos etapą.

Visagino Europe Direct informacijos centro 2020 m. veiklos planas

Eil. Nr. Renginio/Veiklos pavadinimas Laikas Turinys
1. Socialinė žiniasklaida – Facebook 2020 m. https://www.facebook.com/edvisaginas?fref=ts
Informacija apie ES ir Centro veiklą. Diskusijų skatinimas.
2. Leidinys „Žmonės, kuriantys Visaginą“ 2020  m. Spalvotas iliustruotas leidinys, kuriame bus aprašytos žmonių, kurie statė Visaginą ir Ignalinos atominę elektrinę, istorijos. Taip pat bus aprašytos jaunimo  istorijos, kurie kuria Visaginą dabar, būdami Europos Sąjungoje. Tikslas – įprasminti miesto istorijos ir augimo pokyčius skirtinguose istoriniuose laikotarpiuose.
3.  Intelektinis žaidimas “Europrotai” 2020m. Komandinis žaidimas „Europrotai“ vyks 4 kartus – vieną kartą per savaitę, kovo mėnesį. Klausimų ir temų turinys bus apie Europos Parlamento rinkimus, ES vertybes, institucijas, piliečių teises. Renginys vyks Visagine, bet pritrauks auditoriją ir iš Utenos regiono.
4. Europos diena virtualiai 2020 m. Video filmukų konkursas „Nebylus solidarumas“.
Tikslas – Skatinti išreikšti vieną iš ES vertybių – solidarumą kūrybiškai. Užduotis – sukurti 1 min. fillmuką saugioje aplinkoje, be garso, išreiškiant solidarumo idėją. Filmukai bus talpinami gegužės 9 d. facebooke, instagramoje ir balsuojama. 3 nugalėtojų lauks prizai, kitiems simbolinės dovanos.
Bus sukurti 5  2-3 min. filmukai „Ką aš galiu duoti Europai dabar“. Juos sukurs įvairiose ES šalyse gyvenantys piliečiai. Filmuko pozityvus turinys: trumpas prisistatymas, aplinka, solidarumas, kaip vertybė, šiandienos įšūkiai, tos šalies tradicijos, pasveikinimas su Europos diena. Bus talpinami facebooke, instagramoje, www, per vietinę TV, nuo gegužės 1-12 d. d.Europrotai Visagino socialinės globos namuose „Europa – mūsų namai“. (gegužės 15 d.)
Dvi virtualios  parodos:
„Europa Visagine, Visaginas Europoje“
Karikatūrų paroda apie Solidarumą
5. Renginys  – „Žaliosios stotelės“ 2020 m. Bus organizuotos ekskursijos: į Utenos regiono atliekų tvarkymo centrą, į IAE aplinkos stebėsenos laboratoriją. Kūrybinių dirbtuvių metu siųsime daugkartinius ir saugius aplinkai maišelius ir diskutuosime apie plastiko pakeitimą kitomis medžiagomis. Viktorinos metu bus ugdomas  moksleivių ekologinis sąmoningumas, įgis naujų žinių. Vyks paskaita „Ekologija šalia mūsų“, suteiksianti žinių apie draugiškus santykius su gamta ir aplinka.