Mus vienija bendra istorija ir ateities planai


Paskelbta 25 Lap 2015

2015 metų lapkričio 22-26 dienomis vyko Visagino Europe Dirct ir Rietavo verslo informacijos centrų organizuoto projekto „Keliaujame į užsienį – moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos“ partnerių ir dalyvių susitikimai.  Dalyvavo nevyriausybinių, verslo ir viešojo sektoriaus atstovai iš Rietavo, Skuodo, Kretingos, Visagino, Molodečino (Baltarusija) ir Taraklijos (Moldova).
Vyko apvalaus stalo susitikimai, objektų lankymas Rietave, Kretingoje, Visagine, kur moterys verslininkės ir organizacijų vadovės savo pranešimuose pristatė gerąją patirtį, keitėsi kontaktais, išsakė poreikį bendradarbiauti ateityje.
Lapkričio 24 dieną nuo pat ankstyvo ryto Rietavo turizmo ir verslo informacijos centre vyko malonus šurmulys, moterys iš Rietavo, Visagino, Moldovos ir Baltarusijos prieš prasidedant tarptautinei konferencijai parengė verslų – amatų mugę.
Konferencija prasidėjo Rietavo M.K. Oginskio meno mokyklos muzikiniu pasveikinimu. Neatsitiktinai skambėjo šio kompozitoriaus kūriniai. 2015 – ieji paskelbti M.K. Oginskio metais ir minimos jo 250-osios gimimo metines. Šis kompozitorius savo įvairiapuse veikla įsiliejo į daugelio Europos šalių kultūras. Taigi, jo gyvenimas  Baltarusijoje, Lietuvoje (Rietave) ir Moldovoje (Jasuose) tarsi antrino mūsų konferencijos dalyvių tikslus dėl tolesnio vystomojo bendradarbiavimo.

Konferencijos metu buvo pristatyti projekto rezultatai ir aptarti, būsimi bendri projektai. Ketinantys bendradarbiauti  ar įsilieti į būsimus projektus pasirašė į ketinimų sąrašą. Konferencijos dalyviai diskutavo apie vystomojo bendradarbiavimo naudą ir galimybes keistis gerąją patirtimi, įgyti naujų žinių, pradėti naujas veiklas.

Lapkričio 25 dieną  projekto dalyviai vyko į Visaginą, kur aplankė IAE aplinkos stebėsenos laboratoriją: susitiko su jos darbuotojais, vyko diskusija apie klimato kaitą, aplinkos taršą. Vėliau dalyviai vyko į Visagino Europe Direct, kur su kitų organizacijų atstovais kalbėjo apie vystomojo bendradarbiavimo svarbą ir bendrus ateitis planus. Kaip lašelį prisiminimo iš Lietuvos – konferencijos dalyviams dovanojome kūrybines dirbtuves, kurių metu išmoko rišti lietuviškas verbas.

Visagino ED informacija